Registraties

melder positie datum vondst datum vondst gemeld algemene beschrijving geschatte afmetingen grondstoffen Ministerieel besluit beschermings-maatregelen referentie
Zulma Maria N.757 51°08,4'N 2°40,27'E vissersboot site maritieme archeologie
ZZ B 107/237 51°07,699'N 2°37,82'E Aangeduid als wrak van een Hollandse kof (Schatten en meer site maritieme archeologie
ZZ B 109/230 51°09,762'N 2°30,072'E Wrakmelding door Taunton Hydrografisch Bureau (melding door meer site maritieme archeologie
ZM B 114/254 a 51°14,583'N 2°54,253'E site maritieme archeologie
ZH B 117/225 51°17,163'N 2°25,119'E Regelmatige hoop stenen, samengekoekte massa van gesmede meer site maritieme archeologie
ZM B 120/240 a 51°20,362'N 2°40,237'E resten van stalen wrak met markeringsboei? Wrak 134 ( meer site maritieme archeologie
ZM B 122/229 b 51°22,216'N 2°29,567'E staal site maritieme archeologie
ZM B 122/256 51°22'N 2°55,97'E Opgeruimd in 1961; onbekend stalen wrak, door wrecksite meer staal site maritieme archeologie
ZM B 123/254 51°23,342'N 2°54,132'E obstructie, mogelijk geen wrak maar losse brokstukken. site maritieme archeologie
ZM B 130/219 51°30,517'N 2°19,724'E site maritieme archeologie
ZZ 117/250 a 51°17,15'N 2°50,72'E site maritieme archeologie
ZZ B 120/312 c 51°20,92'N 3°12,287'E site maritieme archeologie
ZH B 121/308 a 51°21,462'N 3°08,511'E Wrak, gevonden tijdens algemene peiling in 2004. hout site maritieme archeologie
ZZ B 122/234 c 51°22,019'N 2°34,858'E site maritieme archeologie
ZM B 124/232 51°24,532'N 2°32,909'E Sterk verzand, resten van een stookketel en enkele stukken meer site maritieme archeologie
ZZ 124/244 b 51°24,87'N 2°44,22'E site maritieme archeologie
ZH B 126/305 51°26,55'N 3°05,287'E Na uitgebreid sonaronderzoek op 28 oktober 1993 werd niets meer site maritieme archeologie
ZM B 122/310 a 51°22,95'N 3°10,722'E verband met Busy Bee? staal site maritieme archeologie
ZZ B 121/316 a 51°21,456'N 3°16,453'E mogelijke relatie ZZ B 121/316 b site maritieme archeologie
ZZ B 121/316 b 51°21,456'N 3°16,286'E Mogelijke relatie met ZZ B 121/316 a. Klein wrak en tevens meer site maritieme archeologie
ZZ B 146/241 51°46,45'N 2°41,48'E site maritieme archeologie
ZZ 136/252 51°36,08'N 2°52,3'E site maritieme archeologie
ZZ B 106/236 51°06,898'N 2°36,268'E aangeduid op kaart 01,5 Wk site maritieme archeologie
ZH B 108/232 51°08,149'N 2°32,43'E Gewapende Franse treiler gezonken in 1940? (Schatten en meer site maritieme archeologie
ZM 108/241 51°08,777'N 2°41,287'E site maritieme archeologie
ZZ 109/237 51°09,2'N 2°37,606'E site maritieme archeologie
ZH 109/241 51°09,498'N 2°41,378'E site maritieme archeologie
ZZ 110/240 51°10,305'N 2°40,15'E site maritieme archeologie
ZZ 110/235 51°10,515'N 2°35,947'E Mogelijk afkomstig van een vaartuig dat 'Vestio' heette. site maritieme archeologie
ZZ 110/236 51°10,925'N 2°36,463'E site maritieme archeologie
ZZ 111/247 51°11,922'N 2°47,098'E site maritieme archeologie
ZZ B 112/248 b 51°12,741'N 2°48,912'E site maritieme archeologie
ZZ 112/251 51°12,868'N 2°51,822'E site maritieme archeologie
ZH 113/242 51°13,032'N 2°42,759'E site maritieme archeologie
ZH 113/246 51°13,182'N 2°46,217'E Wellicht identiek aan Wrakken 51 en 54 (Schatten en meer site maritieme archeologie
ZH 113/245 a 51°13,325'N 2°45,944'E Wellicht identiek aan Wrakken 47 en 54 (Schatten en meer site maritieme archeologie
ZH 113/245 b 51°13,657'N 2°45,462'E Is wellicht identiek aan Wrak 51 en Wrak 47 (Schatten en meer site maritieme archeologie
ZZ 113/244 b 51°13,875'N 2°44,38'E site maritieme archeologie
ZM 114/252 51°14,519'N 2°52,042'E Wellicht identiek aan Wrak 68 (Schatten en scheepswrakken). staal site maritieme archeologie
ZM 114/253 b 51°14,52'N 2°53,029'E Wellicht identiek aan Wrak 67 (Schatten en scheepswrakken). staal site maritieme archeologie
ZH 115/233 b 51°15,012'N 2°33,091'E hout site maritieme archeologie
ZM B 115/256 b 51°15,206'N 2°56,654'E Onbekende stalen bark met identieke positie aan polyester meer staal site maritieme archeologie
ZH 132/219 51°32,533'N 2°19,108'E Klein houten vaartuig, grotendeels begraven. Een 10-tal meer site maritieme archeologie
ZH 139/247 51°39,919'N 2°47,351'E Houten vaartuig waarvan slechts enkele spanten zichtbaar meer site maritieme archeologie
ZH B 120/240 b 51°20,362'N 2°40,237'E Restanten van houten wrak ongeveer 10 m ten noordoosten van meer site maritieme archeologie
ZM 116/258 51°16,259'N 2°58,988'E site maritieme archeologie
ZM 116/259 51°16,559'N 2°59,035'E Betreft wellicht wrakstukken van wrak 97 (Schatten en meer site maritieme archeologie
ZH 116/249 b 51°16,666'N 2°49,814'E Zone met verspreide wrakresten, vrijgekomen door de meer site maritieme archeologie
ZH 116/257 51°16,991'N 2°57,473'E Laag liggende houten balken, waarschijnlijk bodemstructuur meer site maritieme archeologie
ZM 117/257 51°17,246'N 2°57,98'E Stalen vaartuig, sporadisch stalen spanten boven de bodem meer site maritieme archeologie
ZM B 117/258 51°17,35'N 2°58,47'E staal site maritieme archeologie
ZM B 121/314 51°21,666'N 3°14,149'E site maritieme archeologie
ZH B 121/228 51°21,81'N 2°28,23'E site maritieme archeologie
ZH 140/252 51°40,98'N 2°52,071'E site maritieme archeologie