Anker

melder: 
MRCC
positie : 
51°20,74N en 02°46,80E
datum vondst: 
09/06/2017

beschrijving

datum vondst gemeld: 
09/06/2017
beslissing minister: 
geen cultureel erfgoed

Alle registraties