Meldingsplicht van vondsten in het Belgische deel van de Noordzee

Vondsten in de territoriale zee, de exclusieve economische zone of op het continentaal plat moeten gemeld worden aan de gouverneur van West-Vlaanderen  ingevolge de wet van 4 april 2014 betreffende de bescherming van cultureel erfgoed onder water en het KB van 25 april 2014 ter uitvoering ervan. Deze verplichting gaat in op 1 juni 2014. Dit kan gebeuren door het melden van bepaalde gegevens per mail aan gouverneur@west-vlaanderen.be of via het elektronisch formulier.

Archeologische vondsten op het strand vallen hier niet onder en moeten niet worden gemeld aan de gouverneur. Ze dienen wel gemeld te worden via de website van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed bij: Een vondst melden? 

Vooraleer u een vondst meldt, kijkt u best eerst in de FAQ-lijst waarin u alle nuttige informatie vindt.

flyer cultureel erfgoed onder water

De folder "Bescherming cultureel erfgoed in zee" downloaden

Luchtvaartarcheologie in de Noordzee

Oostende, 10 december 2019. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in de Noordzee heel wat vliegtuigen neergestort, slechts weinig…

Suggesties of opmerkingen

Heeft u suggesties of opmerkingen over de website vondsten in zee of algemeen over het cultureel erfgoed onder water? Laat het ons weten via dit webformulier.