Anker

melder: 
Nemo Link
positie : 
51°20,654N en 02°44,506E
datum vondst: 
19/05/2017

beschrijving

geschatte afmetingen: 
1,47 meter lang, 0,72 meter breed en 0,10 meter hoog
grondstoffen : 
metaal
datum vondst gemeld: 
22/05/2017
beslissing minister: 
geen cultureel erfgoed

Alle registraties